Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Knowit består av cirka 1850 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Information för press och om Knowits finans, bolagsstyrning och aktie finns tillgängligt via knowitgroup.se.

Affärsområdet Knowit Experience har beskrivits som Nordens ledande kommunikations- och teknikbyrå med verksamhet i fyra länder. Genom riktad digital närvaro och berikande användarupplevelser via webb, mobil och sociala medier hjälper vi företag, organisationer och andra verksamheter att nå sina affärskritiska mål.

Knowit Insight arbetar med olika former av managementkonsulting och stöttar kunderna både taktiskt och strategiskt. Våra specialister tar fram idéer, agerar rådgivare och utvecklar skräddarsydda lösningar, allt baserat på djup förståelse för kundens affär och verksamhet.

Knowit Solutions hjälper företag och organisationer att utveckla sina verksamheter genom olika it-lösningar. Vi erbjuder spetskompetens i alla delar av systemutvecklingsprocessen – från idé, arkitektur och projektstyrning till systemutveckling, implementering, test och säkerhet.

Vår kultur

Knowit präglas av stor förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit är idédrivet och uppmuntrar innovation, entreprenörskap och personligt engagemang. Varje medarbetare har eget beslutsmandat och kan växa både i sin yrkesroll och som människa. Vårt sätt att arbeta, och hur vi organiserar oss, matchar dagens föränderliga värld med ny teknologi, nya arbetssätt och nya affärsmodeller.

För oss är varje teknikskifte en möjlighet till utveckling, både för varje enskild konsult och företaget i stort. Vi är fortfarande precis lika nyfikna – och redo för förändring – som vid starten 1990. Genom att förena kreativ styrka och strategisk kompetens med passion för teknologi tänker vi både nytt och annorlunda – och hittar alltid nya vägar framåt.

Jämställdhet

Då vi verkar i en mansdominerad bransch är jämställdhetsarbetet en extra viktig fråga för oss. Det är självklart för oss att alla medarbetare behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet, religiös uppfattning med mera. För att säkerställa detta mäter och följer vi upp vad våra medarbetare tycker genom bland annat medarbetarundersökningar och lönekartläggningar.

Knowit har också ett nätverk som fokuserar på jämställdhetsfrågor. Nätverket, Inspirit, välkomnar både kvinnor och män och arrangerar aktiviteter som behandlar frågor kring jämställdhet.

Miljöarbete

Vår verksamhet orsakar en liten miljöpåverkan, då vi endast bedriver renodlad konsultverksamhet. Miljöpåverkan genom resande med bil eller flyg är också mycket begränsad då de flesta av konsulterna verkar på sin lokala marknad samt genom vårt arbetssätt med digitala verktyg som videokonferenser, telefonmöten och andra samarbetsverktyg.

Knowits miljöledningssystem bygger på en metodik med ständig förbättring och utgår från de delar av verksamheten, som kan påverka miljön. Arbetet med miljön är en integrerad del av verksamheten. Som ett led i Knowits långsiktiga miljöarbete certifierades 2010 Knowit AB och ett antal dotterbolag enligt ISO 14 001.

Tack! Vi kommer kontakta dig så snart som möjligt!

Till toppen