Kreativ kommunikation

Kärnan i all reklam har varit oförändrad sedan fenomenet föddes som ett kommersiellt området i mitten av förra seklet. Det innefattar en bra idé, ett kreativt omslag, ett koncept som uppvaktar mottagaren och belyser budskapet, i konkurrens med många andra aktörer. Utöver detta är det mesta oförändrat, oavsett om vi talar om olika medievanor och kanalval, eller insikter om din publik eller krav på noggrannhet.

Reklam och kampanjer

- Reklam påverkar inte mig. Detta har du säkert hört en eller flera gånger. Ibland stämmer det. I andra fall, de som vi gillar att snacka om, är när varumärke, budskap, dramatisering och gemensamma åtgärder och noggran mätning möter definerade målgrupper. I klartext innebär detta att du träffar användaren med ett tydligt budskap som uppfattas som relevant, både i kanalen där den kommuniceras och vid den tidpunkt då den exponeras för allmänheten. Då fungerar reklam.

För att möta dessa kriterier behöver du ett kreativt team som förstår dramatiserande kommunikation via text och bild. Därtill behövs analytiker med insikter i olika målgruppssegment och vilka medier som fångar deras uppmärksamhet. Möjligheterna varierar mellan olika mediaytor, från storytellling i en 30-sekunders slot, till blixtsnabb omställning ett klick bort. Vårt svar är ett tvärvetenskapligt synsätt som bygger på nödvändiga insikter. Och grunden till detta är alltid en stark idé - det är grunden till all bra reklam.

Tack! Vill du att vi ringer dig?

Tack! Vi ringer dig så snart som möjligt!

Tack! Vill du att vi ringer dig?

Tack! Vi ringer dig så snart som möjligt!

Till toppen