Life science & medical

Inom Life science & medical är konfidentialitet och integritet precis lika viktigt som tillgänglighet.

Tack vare digitaliseringen kan du idag med hjälp av Bank-ID läsa din journal på nätet, samtidigt som klockan på armen håller koll på din medicinska status.

Knowit har i många år hjälpt organisationer inom Life science & medical att ta vara på de möjligheter som den digitala världen erbjuder, utan att tumma på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Till toppen